Штампа

Дана 01.03.2018. год. у 13,00 часова у простојама ВШПСС у Врању.

Студент Симић Данијел 212/ТД браниће ЗАВРШНИ РАД

из предмета: УПРАВЉАЊЕ КВАЛИТЕТОМ,

Тема: "СИСТЕМ КОНТРОЛЕ КВАЛИТЕТА У BRITISH AMERICAN TOBACCO - VRANJE".

Састав Комисије:

  1. ДР ГОРДАНА БОГДАНОВИЋ, председник
  2. СЦИ ДАМЈАН СТАНОЈЕВИЋ, ментор
  3. ДР ЗОРАН ЈАЊИЋ, члан

У Врању, 26.02.2018.г.