Штампа

Дана 04.04.2018. год. у 11,00 часова у простојама ВШПСС у Врању.

Студент Трајковић Андријана 178/СИ браниће ЗАВРШНИ РАД

из предмета: ОДРЖАВАЊЕ МОТОРНИХ ВОЗИЛА,

Тема: "ХИБРИДНИ АУТОМОБИЛИ У ФУНКЦИЈИ ОЧУВАЊА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И СМАЊЕЊА ПОТРОШЊЕ ФОСИЛНИХ ГОРИВА".

Састав Комисије:

  1. ДР НЕБОЈША ДИМИТРИЈЕВИЋ, председник
  2. ДР ТОМИСЛАВ МАРИНКОВИЋ, ментор
  3. МР ГОРАН ПЕТКОВИЋ, члан

У Врању, 30.03.2018.г.