Штампа
Дана 3.10.2019 год. у 13:00 часова у простојама ВШПСС у Врању.
Студент СТЕФАН СТОЈАНОВИЋ 315/МИ браниће ЗАВРШНИ РАД из
предмета:  МЕХАНИКА - 1,
Тема: НОСАЧИ ОПТЕРЕЋЕНИ КОНТИНУАЛНИМ ОПТЕРЕЋЕЊЕМ ПРИМЕНА И ПРОРАЧУН.
Састав Комисије:
  1. МР ГОРАН ПЕТКОВИЋ, председник
  2. ДР СЛОБОДАН СТЕФАНОВИЋ, ментор
  3. ДР НЕБОЈША ДИМИТРИЈЕВИЋ, члан
У Врању, 30.9.2019.г.