Штампа
Дана 3.10.2019 год. у 13:00 часова у простојама ВШПСС у Врању.
Студент ЈОВАНА ПЕНЕВ 261/ДС браниће ЗАВРШНИ РАД из
предмета:  МОТОРНА ВОЗИЛА,
Тема: АУТОМАТСКИ МЕЊАЧКИ ПРЕНОСНИЦИ.
Састав Комисије:
  1. МР ГОРАН ПЕТКОВИЋ, председник
  2. ДР НЕБОЈША ДИМИТРИЈЕВИЋ, ментор
  3. ДР СЛОБОДАН СТЕФАНОВИЋ, члан
У Врању, 30.9.2019.г.