Штампа
Дана 3.10.2019 год. у 13:00 часова у простојама ВШПСС у Врању.
Студент АНДРИЈАНА АЛЕКСИЋ 72/ЗЖС браниће ЗАВРШНИ РАД из
предмета:  ЕКОЛОГИЈА И ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ,
Тема: ЗАГАЂИВАЊЕ ХРАНЕ.
Састав Комисије:
  1. МР ЈАСМИНА СТОЈИЉКОВИЋ, председник
  2. ДР ГОРДАНА БОГДАНОВИЋ, ментор
  3. ДР ЉИЉАНА ЂОРЂЕВИЋ, члан
У Врању, 30.9.2019.г.