Штампа
Дана 3.10.2019 год. у 10:00 часова у простојама ВШПСС у Врању.
Студент САЊА ТАСКОВИЋ 349/ПЕ браниће ЗАВРШНИ РАД из
предмета:  ПОСЛОВНЕ КОМУНИКАЦИЈЕ,
Тема: ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМИ У ПОСЛОВНИМ КОМУНИКАЦИЈАМА.
Састав Комисије:
  1. ДР МИЛИЦА СТАНКОВИЋ, председник
  2. ДР ГОРДАНА МРДАК, ментор
  3. ДР БРАНИСЛАВ СТАНИСАВЉЕВИЋ, члан
У Врању, 30.9.2019.г.