Штампа
Дана 9.10.2019 год. у 13:00 часова у простојама ВШПСС у Врању.
Студент Милица Спасић 96/ЗЖС браниће ЗАВРШНИ РАД из
предмета:  Аерозагађење и заштита ваздуха,
Тема: Квалитет ваздуха на територији града Врања у 2017. години.
Састав Комисије:
  1. Др Гордана Богдановић, председник
  2. Др Јована Џољић, ментор
  3. Др Љиљана Ђорђевић, члан
У Врању, 4.10.2019.г.