Штампа
Дана 10.10.2019 год. у 13:00 часова у простојама ВШПСС у Врању.
Студент Александар Антић 287/ПТ браниће ЗАВРШНИ РАД из
предмета:  Технологија воћа и поврћа,
Тема: Складиштење воћа конзервисаног ниским температурама на примеру "Хладњача DEJ" Ранутовац.
Састав Комисије:
  1. Мр Јасмина Стојиљковић, председник
  2. Др Јована Џољић, ментор
  3. Др Љиљана Ђорђевић, члан
У Врању, 7.10.2019.г.