Штампа
Дана 10.10.2019 год. у 13:00 часова у простојама ВШПСС у Врању.
Студент Стефан Миленковић 328/ПЕ браниће ЗАВРШНИ РАД из
предмета:  Предузетништво,
Тема: Менаџмент људских ресурса у предузетничком подухвату.
Састав Комисије:
  1. Др Милица Станковић, председник
  2. Др Др Бранислав Станисављевић, ментор
  3. Др Гордана Мрдак, члан
У Врању, 7.10.2019.г.