Штампа
Дана 17.10.2019 год. у 13:00 часова у простојама ВШПСС у Врању.
Студент Александра Митић 271/ПТ браниће ЗАВРШНИ РАД из
предмета:  Технологија млека,
Тема: Технолошки поступак производње кајмака.
Састав Комисије:
  1. Др Срђан Тасић, председник
  2. Мр Јасмина Стојиљковић, ментор
  3. Др Љиљана Ђорђевић, члан
У Врању, 14.10.2019.г.