Штампа
Дана 17.10.2019 год. у 11:30 часова у простојама ВШПСС у Врању.
Студент Анђела Симоновић 334/ПЕ браниће ЗАВРШНИ РАД из
предмета:  Основи економије,
Тема: Методе трговине хартијама од вредности.
Састав Комисије:
  1. Др Милица Станковић, председник
  2. Др Гордана Мрдак, ментор
  3. Др Бранислав Станисављевић, члан
У Врању, 14.10.2019.г.