Штампа
Дана 29.10.2019 год. у 11:00 часова у простојама ВШПСС у Врању.
Студент Наталија Марковић 44/ЗЖС браниће ЗАВРШНИ РАД из
предмета:  Агроекологија,
Тема: Утицај еколошких параметара на метеоролошке прилике на територији града Врања..
Састав Комисије:
  1. др Гордана Богдановић, председник
  2. др Јелена Марковић, ментор
  3. др Љиљана Ђорђевић, члан
У Врању, 22.10.2019.г.