Штампа
Дана 28.10.2019 год. у 13:00 часова у простојама ВШПСС у Врању.
Студент Душан Станковић 83/ЗЖС браниће ЗАВРШНИ РАД из
предмета:  Еколошка микробиологија,
Тема: "Бактериолошко испитивање отпадне воде реке Јабланице у околини Лебана"..
Састав Комисије:
  1. др Гордана Богдановић, председник
  2. др Срђан Тасић, ментор
  3. др Љиљана Ђорђевић, члан
У Врању, 25.10.2019.г.