Штампа
Дана 31.10.2019 год. у 11:15 часова у простојама ВШПСС у Врању.
Студент Стефан Николић 333/ПЕ браниће ЗАВРШНИ РАД из
предмета:  Основи економије,
Тема: "Улога државе у тржишној економији".
Састав Комисије:
  1. др Милица Станковић, председник
  2. др Гордана Мрдак, ментор
  3. др Бранислав Станисављевић, члан
У Врању, 25.10.2019.г.