Штампа
Дана 31.10.2019 год. у 11:15 часова у простојама ВШПСС у Врању.
Студент Теодора Стошић 2/ПМ браниће ЗАВРШНИ РАД из
предмета:  Пословне комуникације,
Тема: "Пропаганда и промоционе стратегије".
Састав Комисије:
  1. др Милица Станковић , председник
  2. др Гордана Мрдак, ментор
  3. др Бранислав Станисављевић, члан
У Врању, 25.10.2019.г.