Штампа
Дана 30.10.2019 год. у 10:00 часова у простојама ВШПСС у Врању.
Студент Далибор Игњатовић 346/ПЕ браниће ЗАВРШНИ РАД из
предмета:  Основи економије,
Тема: "Меркантилистичка доктрина".
Састав Комисије:
  1. др Милица Станковић, председник
  2. др Гордана Мрдак, ментор
  3. др Бранислав Станисављевић, члан
У Врању, 25.10.2019.г.