Штампа
Дана 31.10.2019 год. у 13:00 часова у простојама ВШПСС у Врању.
Студент Марко Митровић 252/ДС браниће ЗАВРШНИ РАД из
предмета:  Дијагностика моторних возила,
Тема: "Примена ОБД II дијагностике код савремених путничких возила".
Састав Комисије:
  1. др Небојша Димитријевић, председник
  2. др Слободан Стефановић, ментор
  3. мр Горан Петковић, члан
У Врању, 28.10.2019.г.