Штампа
Дана 31.10.2019 год. у 13:00 часова у простојама ВШПСС у Врању.
Студент Александар Јовановић 255/ДС браниће ЗАВРШНИ РАД из
предмета:  Моторна возила,
Тема: "Електрична моторна возила".
Састав Комисије:
  1. мр Горан Петковић, председник
  2. др Небојша Димитријевић, ментор
  3. др Слободан Стефановић, члан
У Врању, 28.10.2019.г.