Штампа
Дана 31.10.2019 год. у 11:15 часова у простојама ВШПСС у Врању.
Студент Ристић Јована 236/ПЕ браниће ЗАВРШНИ РАД из
предмета:  Основи економије,
Тема: "Светска криза и преносивост на РС Србију".
Састав Комисије:
  1. др Милица Станковић, председник
  2. др Гордана Мрдак , ментор
  3. др Бранислав Станисављевић, члан
У Врању, 28.10.2019.г.