Штампа
Дана 31.10.2019 год. у 13:00 часова у простојама ВШПСС у Врању.
Студент Милош Ђорђевић 195/СИ-МИ браниће ЗАВРШНИ РАД из
предмета:  Машински елементи,
Тема: "Основе геометријске величине и прорачун редукатора са паралелним вратилима".
Састав Комисије:
  1. мр Горан Петковић, председник
  2. др Слободан Стефановић, ментор
  3. др Небојша Димитријевић, члан
У Врању, 28.10.2019.г.