Штампа
Дана 4.11.2019 год. у 13:00 часова у простојама ВШПСС у Врању.
Студент Асен Рангелов 298/ПТ браниће ЗАВРШНИ РАД из
предмета:  Основи технологије анималних производа,
Тема: "Месо као сировина за прераду у месарској пракси".
Састав Комисије:
  1. др Гордана Богдановић, председник
  2. мр Јасмина Стојиљковић, ментор
  3. др Љиљана Ђорђевић, члан
У Врању, 1.11.2019.г.