Штампа
Дана 6.11.2019 год. у 13:00 часова у простојама ВШПСС у Врању.
Студент Стефан Анђелковић 208/ДС браниће ЗАВРШНИ РАД из
предмета:  Моторна возила,
Тема: "Историјски развој система за пренос снаге код моторних возила".
Састав Комисије:
  1. мр Горан Петковић, председник
  2. др Небојша Димитријевић, ментор
  3. др Слободан Стефановић, члан
У Врању, 1.11.2019.г.