Штампа
Дана 4.11.2019 год. у 12:00 часова у простојама ВШПСС у Врању.
Студент Весна Јовановић 63/ЗЖС браниће ЗАВРШНИ РАД из
предмета:  Анализа опасности у храни,
Тема: "Добра хигијенска и добра произвођачка пракса".
Састав Комисије:
  1. др Гордана Богдановић, председник
  2. мр Јасмина Стојиљковић, ментор
  3. др Љиљана Ђорђевић, члан
У Врању, 1.11.2019.г.