Штампа
Дана 15.11.2019 год. у 13:00 часова у простојама ВШПСС у Врању.
Студент Наташа Стошић 330/ПЕ браниће ЗАВРШНИ РАД из
предмета:  Основи економије,
Тема: "Тржишна стања у привреди и равнотежа предузећа".
Састав Комисије:
  1. др Светлана Трајковић, председник
  2. др Гордана Мрдак, ментор
  3. др Бранислав Станисављевић, члан
У Врању, 12.11.2019.г.