Одбрана завршних радова

Дана 24.9.2020 год. у 12:00 часова у простојама АТВСС Ниш - Одсек Врање.
Студент МИЛОШ СТАНИЋ 355/МИ браниће ЗАВРШНИ РАД из
предмета:  Хидраулика и пнеуматика,
Тема: Ремонт и одржавање хидрауличних машина за бризгање пластике "Арбург" у фабрици "ЕЛРАД" - Власотинце"..
Састав Комисије:
 1. Др Небојша Димитријевић, председник
 2. Др Слободан Стефановић, ментор
 3. Мр Горан Петковић, члан
У Врању, 21.9.2020.г.
Дана 24.9.2020 год. у 11:00 часова у простојама АТВСС Ниш - Одсек Врање.
Студент ЈОВАНА ДОДИЋ 311/ДС браниће ЗАВРШНИ РАД из
предмета:  Погонски материјали,
Тема: Одређивање топлотне моћи течних горива.
Састав Комисије:
 1. Др Небојша Димитријевић, председник
 2. Др Љиљана Ђорђевић, ментор
 3. Мр Горан Петковић, члан
У Врању, 21.9.2020.г.
Дана 24.9.2020 год. у 11:00 часова у простојама АТВСС Ниш - Одсек Врање.
Студент АНЂЕЛА НИКОЛИЋ 292/ДС браниће ЗАВРШНИ РАД из
предмета:  Погонски материјали,
Тема: Основне карактеристике моторних бензина.
Састав Комисије:
 1. Др Небојша Димитријевић, председник
 2. Др Љиљана Ђорђевић, ментор
 3. Мр Горан Петковић, члан
У Врању, 21.9.2020.г.
Дана 17.9.2020 год. у 10:00 часова у простојама АТВСС Ниш - Одсек Врање.
Студент Анђела Младеновић 98/ЗЖС браниће ЗАВРШНИ РАД из
предмета:  Екологија и заштита животне средине,
Тема: Управљање медицинским отпадом у Здравственом центру Врање.
Састав Комисије:
 1. др Јасмина Стојиљковић, председник
 2. др Гордана Богдановић, ментор
 3. др Љиљана Ђорђевић, члан
У Врању, 14.9.2020.г.
Дана 17.9.2020 год. у 10:00 часова у простојама АТВСС Ниш - Одсек Врање.
Студент Марко Стевановић 88/ЗЖС браниће ЗАВРШНИ РАД из
предмета:  Екологија и заштита животне средине,
Тема: Комунална бука и њен утицај на човека.
Састав Комисије:
 1. др Јасмина Стојиљковић, председник
 2. др Гордана Богдановић, ментор
 3. др Љиљана Ђорђевић, члан
У Врању, 14.9.2020.г.
Дана 21.9.2020 год. у 12:00 часова у простојама АТВСС Ниш - Одсек Врање.
Студент Анђела Ђокић 294/ДС браниће ЗАВРШНИ РАД из
предмета:  Технологије интегралног транспорта,
Тема: Технологија интегралног транспорта са аспекта контејнеризације.
Састав Комисије:
 1. др Небојша Димитријевић, председник
 2. др Слободан Стефановић, ментор
 3. мр Горан Петковић, члан
У Врању, 14.9.2020.г.

Пројекти , награде и признања