Одбрана завршних радова

Дана 04.10.2018. год. у 12,00 часова у простојама ВШПСС у Врању.

Студент Златковић Миљана 247/ПТ браниће ЗАВРШНИ РАД

из предмета:  ОСНОВИ ТЕХНОЛОГИЈЕ АНИМАЛНИХ ПРОИЗВОДА,

Тема: ХИГИЈЕНА МЕСА КАО ПРЕДУСЛОВ ЗАШТИТЕ ЗДРАВЉА КОНЗУМЕНАТА.

Састав Комисије:

 1. ДР СРЂАН ТАСИЋ, председник
 2. МР ЈАСМИНА СТОЈИЉКОВИЋ, ментор
 3. ДР ЉИЉАНА ЂОРЂЕВИЋ, члан

У Врању, 01.10.2018.г.

Дана 04.10.2018. год. у 12,00 часова у простојама ВШПСС у Врању.

Студент Јањић Андријана 53/ЗЖС браниће ЗАВРШНИ РАД

из предмета:  БИОТЕХНОЛОГИЈЕ У ЖИВОТНОЈ СРЕДИНИ,

Тема: МИКРОФЛОРА ЗЕМЉИШТА СА АСПЕКТА ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ .

Састав Комисије:

 1. ДР ГОРДАНА БОГДАНОВИЋ, председник
 2. МР ЈАСМИНА СТОЈИЉКОВИЋ, ментор
 3. ДР ЉИЉАНА ЂОРЂЕВИЋ, члан

У Врању, 01.10.2018.г.

Дана 02.10.2018. год. у 11,00 часова у простојама ВШПСС у Врању.

Студент Накић Дејан 277/ПЕ браниће ЗАВРШНИ РАД

из предмета:  ОСНОВИ ЕКОНОМИЈЕ,

Тема: АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО.

Састав Комисије:

 1. ДР МИЛИЦА СТАНКОВИЋ, председник
 2. ДР ГОРДАНА МРДАК, ментор
 3. ДР БРАНИСЛАВ СТАНИСАВЉЕВИЋ, члан

У Врању, 28.09.2018.г.

Дана 02.10.2018. год. у 11,00 часова у простојама ВШПСС у Врању.

Студент Павловић Драгана 302/ПЕ браниће ЗАВРШНИ РАД

из предмета:  ОСНОВИ ЕКОНОМИЈЕ,

Тема: ЕЛАСТИЧНСТ ТРАЖЊЕ И УКУПАН ПРИХОД ПРЕДУЗЕЋА.

Састав Комисије:

 1. ДР МИЛИЦА СТАНКОВИЋ, председник
 2. ДР ГОРДАНА МРДАК, ментор
 3. ДР БРАНИСЛАВ СТАНИСАВЉЕВИЋ, члан

У Врању, 28.09.2018.г.

Дана 02.10.2018. год. у 12,00 часова у простојама ВШПСС у Врању.

Студент Апостоловић Александар 293/МИ браниће ЗАВРШНИ РАД

из предмета:  ИНДУСТРИЈСКЕ МАШИНЕ,

Тема: МЕХАНИЧКИ ПРЕНОСНИЦИ.

Састав Комисије:

 1. ДР СЛОБОДАН СТЕФАНОВИЋ, председник
 2. ДР НЕБОЈША ДИМИТРИЈЕВИЋ, ментор
 3. МР ГОРАН ПЕТКОВИЋ, члан

У Врању, 28.09.2018.г.

Дана 30.09.2018. год. у 9,00 часова у простојама ВШПСС у Врању.

Студент Алексић Маријана 237/ДС браниће ЗАВРШНИ РАД

из предмета:  ОДРЖАВАЊЕ МОТОРНИХ ВОЗИЛА,

Тема: КОНСТРУКТИВНА ИЗВОЂЕЊА И УПОРЕДНЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ АГРЕГАТА МОТОРНИХ ВОЗИЛА.

Састав Комисије:

 1. ДР НЕБОЈША ДИМИТРИЈЕВИЋ, председник
 2. ДР ТОМИСЛАВ МАРИНКОВИЋ, ментор
 3. МР ГОРАН ПЕТКОВИЋ, члан

У Врању, 27.09.2018.г.

Пројекти , награде и признања