Одбрана завршних радова

Дана 13.09.2018. год. у 9,00 часова у простојама ВШПСС у Врању.

Студент Стошић Миљана 270/ПТ браниће ЗАВРШНИ РАД

из предмета:  ПРЕХРАМБЕНА МИКРОБИОЛОГИЈА,

Тема: ИСПИТИВАЊЕ МИКРОБИОЛОШКЕ ИСПРАВНОСТИ ЖЕЛЕ БОМБОНЕ "GOGA-GM". 

Састав Комисије:

 1. МР ЈАСМИНА СТОЈИЉКОВИЋ, председник
 2. ДР СРЂАН ТАСИЋ, ментор
 3. ДР ЉИЉАНА ЂОРЂЕВИЋ, члан

У Врању, 10.09.2018.г.

Дана 03.09.2018. год. у 10,00 часова у простојама ВШПСС у Врању.

Студент Петровић Лела 319/ПТ браниће ЗАВРШНИ РАД

из предмета:  Основи технологије и биљних производа,

Тема: ТЕХНОЛОГИЈА ПРОИЗВОДЊЕ ЦРВЕНИХ ВИНА НА ТЕРИТОРИЈИ ЦРНЕ ГОРЕ.

Састав Комисије:

 1. МР ЈАСМИНА СТОЈИЉКОВИЋ, председник
 2. ДР ЈЕЛЕНА МАРКОВИЋ, ментор
 3. ДР ЉИЉАНА ЂОРЂЕВИЋ, члан

У Врању, 30.08.2018.г.

Дана 16.07.2018. год. у 09,00 часова у простојама ВШПСС у Врању.

Студент Трајковић Јелена 234/ДС браниће ЗАВРШНИ РАД

из предмета:  Одржавање моторних возила,

Тема: СПЕЦИФИЧНОСТИ ОДРЖАВАЊА ХИБРИДНИХ ВОЗИЛА.

Састав Комисије:

 1. МР ДРАГАНА ТРАЈКОВИЋ, председник
 2. ДР ТОМИСЛАВ МАРИНКОВИЋ, ментор
 3. ДР СЛОБОДАН СТЕФАНОВИЋ, члан

У Врању, 12.07.2018.г.

Дана 16.07.2018. год. у 09,00 часова у простојама ВШПСС у Врању.

Студент Тасић Никола 210/ДС браниће ЗАВРШНИ РАД

из предмета:  Моторна возила,

Тема: УРЕЂАЈИ ЗА ПРОМЕНУ СТЕПЕНА ПРЕНОСА КОД МОТОРНИХ ВОЗИЛА.

Састав Комисије:

 1. МР ДРАГАНА ТРАЈКОВИЋ, председник
 2. ДР ТОМИСЛАВ МАРИНКОВИЋ, ментор
 3. ДР СЛОБОДАН СТЕФАНОВИЋ, члан

У Врању, 12.07.2018.г.

Дана 16.07.2018. год. у 09,00 часова у простојама ВШПСС у Врању.

Студент Миладиновић Стефан 209/ДС браниће ЗАВРШНИ РАД

из предмета: Одржавање моторних возила,

Тема: АНАЛИЗА СИСТЕМА ЗА ХЛАЂЕЊЕ МОТОРА СА УНУТРАШЊИМ САГОРЕВАЊЕМ.

Састав Комисије:

 1. МР ДРАГАНА ТРАЈКОВИЋ, председник
 2. ДР ТОМИСЛАВ МАРИНКОВИЋ, ментор
 3. ДР СЛОБОДАН СТЕФАНОВИЋ, члан

У Врању, 12.07.2018.г.

Дана 16.07.2018. год. у 09,00 часова у простојама ВШПСС у Врању.

Студент Јовић Дејан 232/ДС браниће ЗАВРШНИ РАД

из предмета: Моторна возила,

Тема: КОЧИОНИ СИСТЕМИ ТЕРЕТНИХ МОТОРНИХ ВОЗИЛА.

Састав Комисије:

 1. МР ДРАГАНА ТРАЈКОВИЋ, председник
 2. ДР ТОМИСЛАВ МАРИНКОВИЋ, ментор
 3. ДР СЛОБОДАН СТЕФАНОВИЋ, члан

У Врању, 12.07.2018.г.

Пројекти , награде и признања