Одбрана завршних радова

Дана 4.8.2020 год. у 09:00 часова у простојама АТВСС Ниш - Одсек Врање.
Студент Никола Пејковић 300/ДС браниће ЗАВРШНИ РАД из
предмета:  Дијагностика моторних возила,
Тема: Дијагностика путничких аутомобила.
Састав Комисије:
 1. др Небојша Димитријевић, председник
 2. др Слободан Стефановић, ментор
 3. мр Горан Петковић, члан
У Врању, 31.7.2020.г.
Дана 19.6.2020 год. у 11:00 часова у простојама АТВСС Ниш - Одсек Врање.
Студент Марија Недељковић 300/ПТ браниће ЗАВРШНИ РАД из
предмета:  Технологија млека,
Тема: Технолошки поступак добијања качкаваља.
Састав Комисије:
 1. Др Гордана Богдановић, председник
 2. Др Јасмина Стојиљковић, ментор
 3. Др Љиљана Ђорђевић, члан
У Врању, 16.6.2020.г.
Дана 19.6.2020 год. у 10:00 часова у простојама АТВСС Ниш - Одсек Врање.
Студент Милица Дојчиновић 40/ЗЖС браниће ЗАВРШНИ РАД из
предмета:  Агроекологија,
Тема: Утицај светлости на једногодишње биљке .
Састав Комисије:
 1. Др Гордана Богдановић, председник
 2. Др Јелена Марковић, ментор
 3. Др Љиљана Ђорђевић, члан
У Врању, 15.6.2020.г.
Дана 26.12.2019 год. у 13:00 часова у простојама ВШПСС у Врању.
Студент Мишић Слађан 254/ДС браниће ЗАВРШНИ РАД из
предмета:  Дијагностика моторних возила,
Тема: Дијагностика стања моторних возила и мотора.
Састав Комисије:
 1. др Небојша Димитријевић, председник
 2. др Слободан Стефановић, ментор
 3. мр Горан Петковић, члан
У Врању, 23.12.2019.г.
Дана 26.12.2019 год. у 13:00 часова у простојама ВШПСС у Врању.
Студент Станковић Милица 205/ПТ браниће ЗАВРШНИ РАД из
предмета:  Екологија и заштита животне средине,
Тема: Хигијенска исправност воде из градског водовода и јавних чесми у граду Врању у 2018.г..
Састав Комисије:
 1. др Срђан Тасић, председник
 2. др Гордана Богдановић, ментор
 3. др Љиљана Ђорђевић, члан
У Врању, 23.12.2019.г.
Дана 26.12.2019 год. у 11:30 часова у простојама ВШПСС у Врању.
Студент Арсић Милан 331/ПЕ браниће ЗАВРШНИ РАД из
предмета:  Пословне комуникације,
Тема: Утицај медија на доношење одлуке о куповини.
Састав Комисије:
 1. др Милица Станковић , председник
 2. др Гордана Мрдак, ментор
 3. др Бранислав Станисављевић, члан
У Врању, 23.12.2019.г.

Пројекти , награде и признања