Одбрана завршних радова

Дана 16.07.2018. год. у 09,00 часова у простојама ВШПСС у Врању.

Студент Џипковић Владимир 227/ДС браниће ЗАВРШНИ РАД

из предмета: Одржавање моторних возила,

Тема: ЕКСПЛОАТАЦИЈА И ОДРЖАВАЊЕ МОТОРНИХ ПУТНИЧКИХ ВОЗИЛА.

Састав Комисије:

 1. МР ДРАГАНА ТРАЈКОВИЋ, председник
 2. ДР ТОМИСЛАВ МАРИНКОВИЋ, ментор
 3. ДР СЛОБОДАН СТЕФАНОВИЋ, члан

У Врању, 12.07.2018.г.

Дана 16.07.2018. год. у 09,00 часова у простојама ВШПСС у Врању.

Студент Стевановић Далибор 225/ДС браниће ЗАВРШНИ РАД

из предмета: Моторна возила,

Тема: ОСНОВНИ ЕЛЕМЕНТИ СИСТЕМА ЗА ПРЕНОС СНАГЕ И ОБРТНОГ МОМЕНТА МОТОРНИХ ВОЗИЛА.

Састав Комисије:

 1. МР ДРАГАНА ТРАЈКОВИЋ, председник
 2. ДР ТОМИСЛАВ МАРИНКОВИЋ, ментор
 3. ДР СЛОБОДАН СТЕФАНОВИЋ, члан

У Врању, 12.07.2018.г.

Дана 16.07.2018. год. у 09,00 часова у простојама ВШПСС у Врању.

Студент Јовић Филип 233/ДС браниће ЗАВРШНИ РАД

из предмета: Моторна возила,

Тема: ПОГОНСКИ МОСТ МОТОРНИХ ВОЗИЛА.

Састав Комисије:

 1. МР ДРАГАНА ТРАЈКОВИЋ, председник
 2. ДР ТОМИСЛАВ МАРИНКОВИЋ, ментор
 3. ДР СЛОБОДАН СТЕФАНОВИЋ, члан

У Врању, 12.07.2018.г.

Дана 16.07.2018. год. у 09,00 часова у простојама ВШПСС у Врању.

Студент Младеновић Немања 224/ДС браниће ЗАВРШНИ РАД

из предмета: Одржавање моторних возила,

Тема: ТИПОВИ КАРОСЕРИЈЕ МОТОРНИХ ВОЗИЛА И ЊИХОВО ОДРЖАВАЊЕ.

Састав Комисије:

 1. МР ДРАГАНА ТРАЈКОВИЋ, председник
 2. ДР ТОМИСЛАВ МАРИНКОВИЋ, ментор
 3. ДР СЛОБОДАН СТЕФАНОВИЋ, члан

У Врању, 12.07.2018.г.

Дана 16.07.2018. год. у 09,00 часова у простојама ВШПСС у Врању.

Студент Васиљевски Момчило 226/ДС браниће ЗАВРШНИ РАД

из предмета: Хидраулика и пнеуматика,

Тема: РЕЛАТИВНО МИРОВАЊЕ ТЕЧНОСТИ - ПРАКТИЧНА ПРИМЕНА.

Састав Комисије:

 1. МР ДРАГАНА ТРАЈКОВИЋ, председник
 2. ДР СЛОБОДАН СТЕФАНОВИЋ, ментор
 3. МР ГОРАН ПЕТКОВИЋ, члан

У Врању, 12.07.2018.г.

Дана 10.07.2018. год. у 10,00 часова у простојама ВШПСС у Врању.

Студент Маркић Д. Милан 285/МИ браниће ЗАВРШНИ РАД

из предмета: Индустријске машине,

Тема: УНИВЕРЗАЛНИ СТРУГ .

Састав Комисије:

 1. ДР СЛОБОДАН СТЕФАНОВИЋ, председник
 2. ДР НЕБОЈША ДИМИТРИЈЕВИЋ, ментор
 3. ДР ГОРАН ПЕТКОВИЋ, члан

У Врању, 06.07.2018.г.

Пројекти , награде и признања