Одбрана завршних радова

Дана 03.07.2018. год. у 11,00 часова у простојама ВШПСС у Врању.

Студент Стефановић Александар 139/ТД браниће ЗАВРШНИ РАД

из предмета: Фурнири и слојевите плоче,

Тема: ТЕХНОЛОГИЈА ПРОИЗВОДЊЕ ЉУШТЕНОГ ФУРНИРА .

Састав Комисије:

 1. СЦИ ДАМЈАН СТАНОЈЕВИЋ, председник
 2. ДР ПЕТРОНИЈЕ ЈЕВТИЋ, ментор
 3. ДР ЗОРАН ЈАЊИЋ, члан

У Врању, 28.06.2018.г.

Дана 05.07.2018. год. у 12,00 часова у простојама ВШПСС у Врању.

Студент Дојчиновић Стефан 262/МИ браниће ЗАВРШНИ РАД

из предмета: CNC - Технологије,

Тема: CNC МАШИНЕ У МЕТАЛНОЈ ИНДУСТРИЈИ "GRUNER SERBIAN" У ВЛАСОТИНЦУ .

Састав Комисије:

 1. ДР СЛОБОДАН СТЕФАНОВИЋ, председник
 2. ДР ЗОРАН ЈАЊИЋ, ментор
 3. ДР НЕБОЈША ДИМИТРИЈЕВИЋ, члан

У Врању, 28.06.2018.г.

Дана 02.07.2018. год. у 12,00 часова у простојама ВШПСС у Врању.

Студент Николић Стефан 273/ПЕ браниће ЗАВРШНИ РАД

из предмета: ОСНОВИ ЕКОНОМИЈЕ,

Тема: "ЕЛАСТИЧНОСТ ПОНУДЕ И ТРАЖЊЕ".

Састав Комисије:

 1. ДР МИЛИЦА СТАНКОВИЋ, председник
 2. ДР ГОРДАНА МРДАК, ментор
 3. МР БРАНИСЛАВ СТАНИСАВЉЕВИЋ, члан

У Врању, 27.06.2018.г.

Дана 22.06.2018. год. у 9,30 часова у простојама ВШПСС у Врању.

Студент Крстић Мирослав 244/ПТ браниће ЗАВРШНИ РАД

из предмета: ОСНОВИ ТЕХНОЛОГИЈЕ БИЉНИХ ПРОИЗВОДА,

Тема: "ТЕХНОЛОШКИ ПОСТУПАК ДОБИЈАЊА РОЗЕ И ЦРНИХ ВИНА".

Састав Комисије:

 1. МР ЈАСМИНА СТОЈИЉКОВИЋ, председник
 2. ДР ЈЕЛЕНА МАРКОВИЋ, ментор
 3. ДР ЉИЉАНА ЂОРЂЕВИЋ, члан

У Врању, 19.06.2018.г.

Дана 07.06.2018. год. у 13,00 часова у простојама ВШПСС у Врању.

Студент Тасић Лазар 96/СИ браниће ЗАВРШНИ РАД

из предмета: ХИДРАУЛИКА И ПНЕУМАТИКА,

Тема: "КОНСТРУИСАЊЕ, ПРОРАЧУН И ИЗРАДА РАЗВОДНИКА КОД КОФИЧАСТОГ ТРАНСПОРТА".

Састав Комисије:

 1. ДР НЕБОЈША ДИМИТРИЈЕВИЋ, председник
 2. ДР СЛОБОДАН СТЕФАНОВИЋ, ментор
 3. МР ГОРАН ПЕТКОВИЋ, члан

У Врању, 04.06.2018.г.

Дана 14.05.2018. год. у 13,00 часова у простојама ВШПСС у Врању.

Студент Стојановић Милош 178/МИ-СИ браниће ЗАВРШНИ РАД

из предмета: ПОГОНСКИ МАТЕРИЈАЛИ,

Тема: "ОСНОВНЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ГОРИВА ЗА БЕНЗИНСКЕ И ДИЗЕЛ МОТОРЕ".

Састав Комисије:

 1. ДР НЕБОЈША ДИМИТРИЈЕВИЋ, председник
 2. ДР ЉИЉАНА ЂОРЂЕВИЋ, ментор
 3. МР ГОРАН ПЕТКОВИЋ, члан

У Врању, 10.05.2018.г.

Пројекти , награде и признања