Одбрана завршних радова

Дана 26.12.2019 год. у 13:00 часова у простојама ВШПСС у Врању.
Студент Спасић Никола 280/МИ браниће ЗАВРШНИ РАД из
предмета:  Мехника 2,
Тема: Кинематика преносника снаге.
Састав Комисије:
 1. др Небојша Димитријевић, председник
 2. др Слободан Стефановић, ментор
 3. мр Горан Петковић, члан
У Врању, 23.12.2019.г.
Дана 26.12.2019 год. у 13:00 часова у простојама ВШПСС у Врању.
Студент Маринков Никола 258/ДС браниће ЗАВРШНИ РАД из
предмета:  Моторна возила,
Тема: Електрична и електронска опрема код возила.
Састав Комисије:
 1. др Слободан Стефановић, председник
 2. др Небојша Димитријевић, ментор
 3. мр Горан петковић, члан
У Врању, 23.12.2019.г.
Дана 25.12.2019 год. у 13:00 часова у простојама ВШПСС у Врању.
Студент Додић Страхиња 229/ТД браниће ЗАВРШНИ РАД из
предмета:  Сушење и парење дрвета,
Тема: Технолошки поступак сушења резане грађе у фабрици "Додић намештај" Стропско.
Састав Комисије:
 1. др Гордана Богдановић, председник
 2. сци Дамјан Станојевић, ментор
 3. мр Зоран Јањић, члан
У Врању, 20.12.2019.г.
Дана 25.12.2019 год. у 13:00 часова у простојама ВШПСС у Врању.
Студент Радак Марија 289/ТД браниће ЗАВРШНИ РАД из
предмета:  Фурнири и слојевите плоче,
Тема: Технолошки процес производње сечених фурнира.
Састав Комисије:
 1. др Гордана Богдановић, председник
 2. сци Дамјан Станојевић, ментор
 3. мр Зоран Јањић, члан
У Врању, 20.12.2019.г.
Дана 25.12.2019 год. у 13:00 часова у простојама ВШПСС у Врању.
Студент Ранђеловић Наталија 257/ДС браниће ЗАВРШНИ РАД из
предмета:  Моторна возила,
Тема: Стабилност друмских моторних возила.
Састав Комисије:
 1. др Слободан Стефановић, председник
 2. др Небојша Димитријевић, ментор
 3. мр Горан Петковић, члан
У Врању, 20.12.2019.г.
Дана 25.12.2019 год. у 13:00 часова у простојама ВШПСС у Врању.
Студент Крстић Александар 231/ТД браниће ЗАВРШНИ РАД из
предмета:  Фурнири и слојевите плоче,
Тема: Технолошки процес производње љуштених фурнира.
Састав Комисије:
 1. др Гордана Богдановић, председник
 2. др Дамјан Станојевић, ментор
 3. др Зоран Јањић, члан
У Врању, 20.12.2019.г.

Пројекти , награде и признања