Одбрана завршних радова

Дана 28.11.2019 год. у 13:00 часова у простојама ВШПСС у Врању.
Студент Марина Милосављевић 388/МИ браниће ЗАВРШНИ РАД из
предмета:  Механика - 2,
Тема: "Структура и кинематика кулисних и кривајних механизама".
Састав Комисије:
 1. мр Горан Петковић, председник
 2. др Слободан Стефановић, ментор
 3. др Небојша Димитријевић, члан
У Врању, 25.11.2019.г.
Дана 28.11.2019 год. у 13:00 часова у простојама ВШПСС у Врању.
Студент Драгана Ристић 5/ПМ браниће ЗАВРШНИ РАД из
предмета:  Предузетништво,
Тема: "Управљање променама и иновацијама у предузетништву".
Састав Комисије:
 1. др Милица Станковић, председник
 2. др Бранислав Станисављевић, ментор
 3. др Гордана Мрдак, члан
У Врању, 25.11.2019.г.
Дана 28.11.2019 год. у 13:00 часова у простојама ВШПСС у Врању.
Студент Јована Младеновић 341/ПЕ браниће ЗАВРШНИ РАД из
предмета:  Основи економије,
Тема: "Монополистичка конкуренција".
Састав Комисије:
 1. др Милица Станковић, председник
 2. др Гордана Мрдак, ментор
 3. др Бранислав Станисављевић, члан
У Врању, 25.11.2019.г.
Дана 20.11.2019 год. у 13:00 часова у простојама ВШПСС у Врању.
Студент Вук Николић 242/ДС браниће ЗАВРШНИ РАД из
предмета:  Одржавање моторних возила,
Тема: "Начин хлађења и подмазивања мотора моторних возила".
Састав Комисије:
 1. мр Горан Петковић, председник
 2. др Небојша Димитријевић, ментор
 3. др Слободан Стефановић, члан
У Врању, 15.11.2019.г.
Дана 15.11.2019 год. у 13:00 часова у простојама ВШПСС у Врању.
Студент Наташа Стошић 330/ПЕ браниће ЗАВРШНИ РАД из
предмета:  Основи економије,
Тема: "Тржишна стања у привреди и равнотежа предузећа".
Састав Комисије:
 1. др Светлана Трајковић, председник
 2. др Гордана Мрдак, ментор
 3. др Бранислав Станисављевић, члан
У Врању, 12.11.2019.г.
Дана 4.11.2019 год. у 13:00 часова у простојама ВШПСС у Врању.
Студент Асен Рангелов 298/ПТ браниће ЗАВРШНИ РАД из
предмета:  Основи технологије анималних производа,
Тема: "Месо као сировина за прераду у месарској пракси".
Састав Комисије:
 1. др Гордана Богдановић, председник
 2. мр Јасмина Стојиљковић, ментор
 3. др Љиљана Ђорђевић, члан
У Врању, 1.11.2019.г.

Пројекти , награде и признања