Одбрана завршних радова

Дана 25.9.2020 год. у 11:00 часова у простојама АТВСС Ниш - Одсек Врање.
Студент АЛЕКСАНДРА СТЕВАНОВИЋ 305/ПТ браниће ЗАВРШНИ РАД из
предмета:  Технологија кондиторских производа,
Тема: Технологија производње млечне чоколаде.
Састав Комисије:
 1. Др Јасмина Стојиљковић, председник
 2. Др Јелена Марковић, ментор
 3. Др Љиљана Ђорђевић, члан
У Врању, 22.9.2020.г.
Дана 25.9.2020 год. у 11:00 часова у простојама АТВСС Ниш - Одсек Врање.
Студент ТИЈАНА КОСТИЋ 307/ПТ браниће ЗАВРШНИ РАД из
предмета:  Технологија кондиторских производа,
Тема: Производња посластичарског фондана и пралине .
Састав Комисије:
 1. Др Јасмина Стојиљковић, председник
 2. Др Јелена Марковић, ментор
 3. Др Љиљана Ђорђевић, члан
У Врању, 22.9.2020.г.
Дана 25.9.2020 год. у 08:30 часова у простојама АТВСС Ниш - Одсек Врање.
Студент ИВАНА БОШКОВИЋ 55/ЗЖС браниће ЗАВРШНИ РАД из
предмета:  Екологија и заштита животне средине,
Тема: Концентрације сумпор-диоксида, чађи, азот-диоксида и аероседимената на територији Града Врања и мере за њихово смањење..
Састав Комисије:
 1. Др Јасмина Стојиљковић, председник
 2. Др Гордана Богдановић, ментор
 3. Др Љиљана Ђорђевић, члан
У Врању, 22.9.2020.г.
Дана 25.9.2020 год. у 08:30 часова у простојама АТВСС Ниш - Одсек Врање.
Студент ЈЕЛЕНА ПЕТКОВИЋ 66/ЗЖС браниће ЗАВРШНИ РАД из
предмета:  Екологија и заштита животне средине,
Тема: Примена пестицида у пољопривредној производњи.
Састав Комисије:
 1. Др Јасмина Стојиљковић, председник
 2. Др Гордана Богдановић, ментор
 3. Др Љиљана Ђорђевић, члан
У Врању, 22.9.2020.г.
Дана 25.9.2020 год. у 11:00 часова у простојама АТВСС Ниш - Одсек Врање.
Студент МИЛЕНА ЂОРЂЕВИЋ 298/ИНЕ браниће ЗАВРШНИ РАД из
предмета:  Управљање квалитетом,
Тема: Контрола квалитета производње стрељачког наоружања.
Састав Комисије:
 1. Др Гордана Богдановић, председник
 2. Сци Дамјан Станојевић, ментор
 3. Др Зоран Јањић, члан
У Врању, 22.9.2020.г.
Дана 24.9.2020 год. у 12:00 часова у простојама АТВСС Ниш - Одсек Врање.
Студент МИЛОШ ЂУКИЋ 342/МИ браниће ЗАВРШНИ РАД из
предмета:  Хидраулика и пнеуматика,
Тема: Ремонт и одржавање хидрауличних компоненти на грађевинским машинама војне механизације..
Састав Комисије:
 1. Др Небојша Димитријевић, председник
 2. Др Слободан Стефановић, ментор
 3. Мр Горан Петковић, члан
У Врању, 21.9.2020.г.

Пројекти , награде и признања