НАСТАВНО ОСОБЉЕ

ПРОФЕСОРИ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА

др Љиљана Ђорђевић
професор струковних студија
канцеларија директора
термин консултација: четвртак 13:00 - 14:30
ljiljana.djordjevic@visokaskola.edu.rs
др Гордана Мрдак
професор струковних студија
кабинет број 1
термин консултација: четвртак 13:00 - 14:30
gordana.mrdak@visokaskola.edu.rs
др Небојша Димитријевић
професор струковних студија
канцеларија помоћника директора
термин консултација: четвртак 13:00 - 14:30
nebojsa.dimitrijevic@visokaskola.edu.rs
др Слободан Стефановић
професор струковних студија
кабинет број 3
термин консултација: четвртак 13:00 - 14:30
slobodan.stefanovic@visokaskola.edu.rs
др Гордана Богдановић
професор струковних студија
кабинет број 4
термин консултација: среда 13:00 - 14:30
gordana.bogdanovic@visokaskola.edu.rs
др Зоран Јањић
професор струковних студија
кабинет број 5
термин консултација: четвртак 13:00 - 14:30
zoran.janjic@visokaskola.edu.rs
др Срђан Тасић
професор струковних студија
кабинет број 6
термин консултација: четвртак 13:00 - 14:30
srdjan.tasic@visokaskola.edu.rs
др Лидија Стаменковић
професор струковних студија
кабинет број 7
термин консултација: уторак 13:00 - 14:30
lidija.stamenkovic@visokaskola.edu.rs
др Милица Станковић
професор струковних студија
кабинет број 1
термин консултација: петак 13:00 - 14:30
milica.stankovic@visokaskola.edu.rs
др Маја Станојевић - Гоцић
професор струковних студија
кабинет број 2
термин консултација: уторак 10:30 - 12:15
maja.stanojevic@visokaskola.edu.rs
др Бранислав Станисављевић
професор струковних студија
кабинет број 2
термин консултација: уторак 13:00 - 14:30
branislav.stanisavljevic@visokaskola.edu.rs

 

ВИШИ ПРЕДАВАЧИ

др Љиљана Стошић Михајловић
виши предавач
кабинет број 5
термин консултација: четвртак 13:00 - 14:30
ljiljana.stosic.mihajlovic@visokaskola.edu.rs
др Јелена Марковић
виши предавач
кабинет број 4
термин консултација: среда 13:00 - 14:30
jelena.markovic@visokaskola.edu.rs
др Петроније Јевтић
виши предавач
кабинет број 5
термин консултација: уторак 16:15 - 17:45
petronije.jevtic@visokaskola.edu.rs

ПРЕДАВАЧИ

др Светлана Трајковић
предавач
кабинет број 2
термин консултација: среда 13:00 - 14:30
svetlana.trajkovic@visokaskola.edu.rs
мр Јасмина Стојиљковић
предавач
кабинет број 4
термин консултација: понедељак 13:00 - 14:30
jasmina.stojiljkovic@visokaskola.edu.rs
мр Драгана Трајковић
предавач
кабинет број 3
термин консултација: среда 13:00 - 14:30
dragana.trajkovic@visokaskola.edu.rs
мр Горан Петковић
предавач
кабинет број 3
термин консултација: среда 13:00 - 14:30
goran.petkovic@visokaskola.edu.rs
мр Ивана Круљ
предавач
кабинет број 4
термин консултација: уторак 13:00 - 14:30
ivana.krulj@visokaskola.edu.rs
сци Дамјан Станојевић
предавач
кабинет број 5
термин консултација: петак 13:00 - 14:30
damjan.stanojevic@visokaskola.edu.rs
др Јована Џољић
предавач
кабинет број 4
термин консултација: петак 13:00 - 14:30
jovana.dzoljic@visokaskola.edu.rs

 

АСИСТЕНТИ

Војислав Крстић, маст. инж. саоб.
асистент
кабинет број 7
термин консултација: уторак 13:00 - 14:30
vojislav.krstic@visokaskola.edu.rs
Бранислав Димитријевић, маст. инж. маш.
асистент
кабинет број 3
термин консултација: четвртак 13:00 - 14:30
branislav.dimitrijevic@visokaskola.edu.rs
Тијана Мицић, маст. биол.
асистент
кабинет број 4
термин консултација: уторак 13:00 - 14:30
tijana.micic@visokaskola.edu.rs
Сузана Стојановић, маст. екон.
асистент
кабинет број 1
термин консултација: среда 13:00 - 14:30
suzana.stojanovic@visokaskola.edu.rs
Стефан Младеновић, маст. инж. саоб.
асистент
кабинет број 7
термин консултација: петак 13:00 - 14:30
stefan.mladenovic@visokaskola.edu.rs

 

Пројекти , награде и признања