Одлуке о усвајању извештаја о самовредновању и извештаји

 1. Одлука о усвајању извештаја - Друмски саобраћај
  1. Извештај о самовредновању - Друмски саобраћај
 2. Одлука о усвајању извештаја - Предузетнички менаџмент
  1. Извештај о самовредновању - Предузетнички менаџмент
 3. Одлука о усвајању извештаја - Прехрамбена технологија
  1. Извештај о самовредновању - Прехрамбена технологија
 4. Одлука о усвајању извештаја - Инжењерство намештаја и ентеријера
  1. Извештај о самовредновању - Инжењерство намештаја и ентеријера
 5. Одлука о усвајању извештаја - Машинско инжењерство
  1. Извештај о самовредновању - Машинско инжењерство
 6. Одлука о усвајању извештаја - Производна економија
  1. Извештај о самовредновању - Производна економија
 7. Одлука о усвајању извештаја - Заштита животне средине
  1. Извештај о самовредновању - Заштита животне средине

 

 

 

1. Одлука о именовању Комисије за самовредновање

2. Оснивање и делокруг рада Комисије за самовредновање - извод из Статута

3. Правилник о самовредновању

4. Акциони план за спровођење стратегије

5. Стандарди и поступци за обезбеђење квалитета

6. Мере и субјекти обезбеђења квалитета

7. Стратегија обезбеђења квалитета

Одлука о усвајању извештаја о самовредновању

Извештај о самовредновању

Извештај о анкетирању бруцоша 

 

 

 

%MCEPASTEBIN%

Пројекти , награде и признања