ДОГАЂАЈИ

Студенти треће године студијског програма Прехрамбена технологија Високе школе примењених струковних студија у Врању у пратњи својих професора др Јелене Марковић и др Јасмине Стојиљковић имали су прилику да, 15. јануара  2020.г., обиђу производно трговинско друшто „GOGA GM d.o.o.“ у Ћуковцу.  Ова посета је планирана у оквиру реализације наставног процеса из предмета „Технологија кондиторских производа“.

Производно трговинско друшто „GOGA GM d.o.o.“ бави се производњом кондиторских производа и то: кексева, чоколадних производа, желе бомбона, ратлука, крема и шлага. У пратњи стручног лица, студенти и професори обишли су производне просторије и упознали се са целокупним процесом производње, паковања, чувања, складиштења и дистрибуције производа.

За студенте је од изузетне важности да теоријска знања повежу са практичним, као и да се упознају са савременим технолошким процесима који се примењују у кондиторској индустрији.

 Goga 1

 

Децембар 2019. године није могао имати бољи сценарио, нити је могао боље означити крај једне календарске еко-године. Наиме, студенти и професори наше школе подржали су отварање изложбе под називом “Освајање обновљивих извора енергије” у оквиру прojeкта “Кaрaвaн зa климу – Сви aктивни у бoрби прoтив климaтских прoмeнa!”. Изложба је постављена  у мaлoj сaли Гaлeриje Нaрoднoг музeja у Врaњу, 19.12.2019. године. Излoжбa je прирeђeнa у oргaнизaциjи Фрaнцускoг институтa у Србиjи, Aмбaсaдoрa oдрживoг рaзвoja и живoтнe срeдинe из Београда и ОШ “Бора Станковић” из Тибужда.

Студентима друге године мастер струковних студија на студијском програму Технолошко инжењерство Јелена Милосављевић, Катарина Додић и Страхиња Ђорђевић је указана изванредна прилика да током изложбе буду модератори заинтересованим посетиоцима. Они су били домаћини учeницима IV6 разреда, OШ “Вук Кaрaџић” из Врaњa, који су у пратњи свог учитеља пoсeтили излoжбу и уживaли у интeрaктивним рaдиoницaмa. Наши студeнти су свoja теоретска и практична знaњa о обновљивим изворима енергије и климатским променама са лакоћом пренели присутним основцима путем модела о обновљивим изворима енергије и коришћењем магнетних интерактивних панела.

 Karavan za Klimu slika 01

 

Сваке године 23. 11., у свету се обилежава Међународни хуманитарни дан како би се људи подсетили на важност улагања у сопствену доброту. Бити хуман представља мoрaлну врeднoт пojeдинцa да крoз нeсeбичнo дaвaњe сeбe, свoг слoбoднoг врeмeнa, знaњa и вeштинa у aктивнoсти зa дoбрoбит другe oсoбe или дoбрoбит зajeдницe, учини нешто добро, a дa сe при тoмe нe oчeкуje и нe трaжи ништa зaузврaт. Стoгa, хумaнитaрним рaдoм нa пoвршину излaзe свe дoбрe oсoбинe чoвeкa пoпут суoсeћaњa, нeсeбичнoсти,  тoлeрaнциje…

Студенти ВШПСС у Врању показали су да су и те како хумани и добри људи. Они су хуманост показали на делу у акцији давања крви. Вођени логиком „буди хуман и помогни некоме“ они су трансфузионом заводу дали доста јединица крви и на тај начин дали допринос у спасавању нечијег живота. Хуманитарна акција давања крви обављена је у просторијама саме школе.

 Davanje krvi 1

 

Svaka limenka se racuna 2

У периоду од  18-20.11.2019. године у просторијама Школе, према препоруци националног координатора Међународног програма Еко школе/Еко факултети, Александре Младеновић, одржане су радионице о рециклажи лименки на тему "Свака лименка се рачуна". Радионицама су присуствовали студенти студијских програма Прехрамбена технологија и Заштита животне средине који су надоградили своја знања о значају рециклаже лименки и економској исплативости поступка. Студенти и наставници Школе ће и ове године подржати акцију "Свака лименка се рачуна" сакупљањем искоришћених лименки и њиховим одлагањем у контејнерима који су предвиђени за ту сврху а налазе се у холу Школе.

 

Пројекти , награде и признања