ДОГАЂАЈИ

   Висока школа примењених струковних студија у Врању наставила је сарадњу са привредним друштвом Brtish American Tobacco а.д. Врање (БАТ) потписивањем Уговора о пословно-техничкој сарадњи. Уговор су потписали др Љиљана Ђорђевић, проф.с.с., директор Школе и генерални директор за Централну Европу, Richard Vredenberg.

   Потенцијали студената Високе школе примењених струковних студија, акредитоване државне установе, препознати су од стране БАТ-а у погледу запошљавања већег броја младих. Као једна од водећих светских компанија, БАТ има константну потребу за стручним кадровима и као друштвено одговорна компанијаи жели да ангажује људе из непосредног окружења у којем послује. С обзиром на то да Школа образује кадрове различитих профила, најбољим студентима завршних година свих студијских програма пружиће се прилика од стране БАТ-а, као потенцијалног пословдавца, за даљи рад и усавршавање кроз различите видове стручне праксе у производним просторијама ове компаније.

  На обострано задовољство, генерални директор БАТ-а за Централну Европу, Ричард Вреденберг, обавезао се да најбољи студенти Школе, који буду успешно обавили програм стручне праксе, буду и запошљени у БАТ-у.

1

2

3

4

   Др Љиљана Ђорђевић, проф.с.с., директор Високе школе примењених струковних студија у Врању, др сци. мед. Христос Алексопулос, проф. с.с., директор Високе медицинске школе струковних студија, др спец. Слободана Миленковића, градоначелник Града Врања, др Драгана Величковића, директора Здравственог центра и Срећка Пејковића, начелника Пчињског округа, потписали су Споразум о пословно-техничкој сарадњи, у циљу отварања истуреног одељења Високе медицинске школе струковних студија у Врању.

   Висока школа примењених струковних студија, као једина акредитована високошколска установа која реализује струковне студије на територији Града Врања, испуњава све захтеве у погледу простора, техничке опремљености и наставног кадра за извођење наставе у складу са стандардима за акредитацију установе и студијских програма. То је била и једна од предности приликом одабира простора у коме ће бити  акредитовано истурено одељење Високе медицинске школе струковних студија из Ћуприје на југу Србије.

   Сарадња двеју високошколских установа биће утемељена не само кроз партнерске односе већ и преко дефинисаних програмских активности и кроз сарадњу у настави и другим стручним делатностима. 

   Према очекивањима др сци. мед. Христос Алексопулос, проф. с.с., у новој шолској години 2018/19 би требало бити уписано 80 студената на општем студијском програму у складу са акредитацијом. Као једина установа оваквог типа на југу Србије, очекује се да ће привући велику пажњу не само држављана јужне Србије већ и Македоније и Косова и Метохије .

1

2

3

Учешће студената Високе школе примењених струковних студија на Сајму образовања НОУ фест у Ћуприји остварено је кроз присуство предавању професора Драгана Гајића са Департмана за физику Природно-математичког факултета у Нишу, под називом Да ли заиста верујете у све што вам кажу, и кроз интерактивну радионицу са ученицима одељења другог разреда Основне школе „Ђура Јакшић“.

Овогодишњи Сајам образовања НОУ фест реализован је 15. и 16. марта под питањем „У шта верујемо“. Од питања „смака света“, сензационалистички промовисаног у медијима, преко литературе у којој се наводе научно незасноване чињенице, до зависности судбине од зодијака, професор Гајић је указао на начин којим треба проверавати информације, и начинима долажења до научних истина. Предавање је завршио снажном поруком „проверавајте“. Развој критичког односа према информацијама и експериментална провера уверења као основ развоја мишљења у основи су реализоване радионице кроз коју су студенти наше школе на занимљив начин ученицима представили Закон одржања енергије, хемијске интеракције, параметре животне средине и њихов утицај на стање живог света.

Да је остварена подстицајна атмосфера сарадње студената и ученика, и атмосфера креативног учења приметно је из високог степена мотивације студената да се слична активност понови као и из израженог задовољства и захвалности ученика и наставника ОШ „Ђура Јакшић“ из Ћуприје за догађај који је приређен.

1

2

3

3 1

3 2

4

5

67

9

10

11

12

13

14

 

Студенти и професори Високе школе примењених струковних студија из Врања у оквиру стручне екскурзије посетили су Економски Универзитет у Братислави, Словачка. Домаћини са Департмана за услуге и туризам, Комерцијалног факултета поменутог Универзитета, професори др Лудмила Новацка и др Ладислав Бажо представили су свој факултет и актуелне студијске програме. Професори и студенти су имали прилику да чују искуства и примере добре праксе поменуте високошколске установе, као и могућности размене студената и наставника као и студирање у земљама чланицама Европске Уније.

Професори и студенти су у оквиру стручне екскурзије посетили и Праг, Дрезден и Будимпешту где су се упознали са главним знаменитостима ових градова.

1112

3

4

4 1

5

6

7

8

9

10

 

Пројекти , награде и признања