Штампа

Специјалистички рад кандидата: СТОШИЋ БОРИВОЈЕ, 2/СИ-СЦИ под називом : "ПРИМЕНА GIS-А У ДРУМСКОМ САОБРАЋАЈУ", стављен је на јавни увид и налази се у библиотеци Школе, од 07.09.2018. године.

У Врању, 07.09.2018.г.