Штампа

Специјалистички рад кандидата: АНЂЕЛКОВИЋ МАРКО, 5/СИ-СЦИ под називом : "ИНТЕЛИГЕНТНИ СИСТЕМИ ЗА ЕЛЕКТРОНСКУ НАПЛАТУ ПУТАРИНЕ", стављен је на јавни увид и налази се у библиотеци Школе, од 12.09.2018. године.

У Врању, 12.09.2018.г.