Штампа

Специјалистички рад кандидата: ФИЛИПОВИЋ ДЕЈАН, 40/СИ-СЦИ под називом : "ПРИМЕНА ИНТЕЛИГЕНТНИХ СИСТЕМА СТАБИЛНОСТИ КОД МОТОРНИХ ВОЗИЛА", стављен је на јавни увид и налази се у библиотеци Школе, од 20.09.2018. године.

У Врању, 20.09.2018.г.