Штампа

Специјалистички рад кандидата: СТАНОЈКОВИЋ ДАЛИБОР, 23/СИ-СЦИ под називом : "ВОЗНИ ПАРК И РАД ВОЗНОГ ПАРКА", стављен је на јавни увид и налази се у библиотеци Школе, од 20.09.2018. године.

У Врању, 20.09.2018.г.