Штампа

Специјалистички рад кандидата: ДИЧИЋ ДАЛИБОР, 6/ИМ-СЦИ под називом : "МАТЕМАТИЧКО МОДЕЛИРАЊЕ", стављен је на јавни увид и налази се у библиотеци Школе, од 24.09.2018. године.

У Врању, 24.09.2018.г.