Штампа

Специјалистички рад кандидата: НЕДЕЉКОВИЋ ПРЕДРАГ, 41/СИ-СЦИ под називом : "ПРИМЕНА ИНТЕЛИГЕНТНИХ OBD СИСТЕМА", стављен је на јавни увид и налази се у библиотеци Школе, од 27.09.2018. године.

У Врању, 27.09.2018.г.