Штампа

Специјалистички рад кандидата: МИЛКОВИЋ ДАНИЈЕЛА, 71/СИ-СЦИ под називом : "СИСТЕМИ ЗА УПРАВЉАЊЕ ВОЗНИМ ПАРКОМ", стављен је на јавни увид и налази се у библиотеци Школе, од 02.10.2018. године.

У Врању, 02.10.2018.г.