Штампа

Специјалистички рад кандидата: СТАНОЈКОВИЋ НИКОЛЕ, 42/СИ-СЦИ под називом : "ПРИМЕНА ИНТЕЛИГЕНТНИХ СИСТЕМА ЗА РЕГИСТРОВАЊЕ СТАЊА ТЕРЕТНИХ МОТОРНИХ ВОЗИЛА", стављен је на јавни увид и налази се у библиотеци Школе, од 02.10.2018. године.

У Врању, 02.10.2018.г.