Штампа

Специјалистички рад кандидата: РАНКОВИЋ МАРИЈЕ, 59/СИ-СЦИ под називом : "ХИБРИДНА МОТОРНА ВОЗИЛА", стављен је на јавни увид и налази се у библиотеци Школе, од 02.10.2018. године.

У Врању, 02.10.2018.г.