Штампа

Специјалистички рад кандидата: ЈАНКОВИЋ СТЕФАНА, 72/СИ-СЦИ под називом : "ИНТЕЛИГЕНТНИ СИСТЕМИ ЗА КОЧЕЊЕ КОД МОТОРНИХ ВОЗИЛА", стављен је на јавни увид и налази се у библиотеци Школе, од 02.10.2018. године.

У Врању, 02.10.2018.г.