Штампа

 

Специјалистички рад кандидата: ДАРКА ЈОЦИЋА, 74/СИ-СЦИ под називом : "САВРЕМЕНИ УРЕЂАЈИ И ОПРЕМА ЗА ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД МОТОРНИХ ВОЗИЛА", стављен је на јавни увид и налази се у библиотеци Школе, од 04.10.2018. године.

 

У Врању, 04.10.2018.г.