Штампа

 

Специјалистички рад кандидата: МАРКА НИКОЛИЋА, 62/СИ-СЦИ под називом : "ОРГАНИЗАЦИЈА ПРЕВОЗА У МЕЂУНАРОДНОМ ТРАНСПОРТУ", стављен је на јавни увид и налази се у библиотеци Школе, од 02.11.2018. године.

 

У Врању, 02.11.2018.г.