Штампа

 

Специјалистички рад кандидата: АЛЕКСАНДРА ХЕИБЕРГЕРА, 70/СИ-СЦИ под називом : "УПРАВЉАЊЕ ПРОМЕНАМА У ПРЕДУЗЕЋИМА ДРУМСКОГ ТРАНСПОРТА ПО МОДЕЛУ СТРАТЕШКОГ МЕНАЏМЕНТА", стављен је на јавни увид и налази се у библиотеци Школе, од 02.11.2018. године.

 

У Врању, 02.11.2018.г.